Artikel om antibiotika i dansk kød

Antibiotika i dansk kød

De fleste storforbrugere af dansk kød bør bekymre sig om brugen af antibiotika. Tarmmikrobiomet er i dag i større fokus end nogensinde før, og især her giver brugen af antibiotika anledning til bekymring.

Artiklen giver et indblik i forbruget af antibiotika i dansk landbrug, dets følgevirkninger og konkrete råd til, hvordan du kan undgå at skade dig selv i forsøget på at forbedre din sundhed.

Du bør undgå antibiotika i dit kød

Antibiotika er kendt for at have en skadelig effekt på tarmmikrobiomet, også kendt som tarmfloraen. Tarmmikrobiomet er en kompleks samling af mikroorganismer, der spiller en vigtig rolle i fordøjelsen, immunsystemet og andre kropsfunktioner.

Forskning har vist, at antibiotikabehandling kan ændre sammensætningen af tarmmikrobiomet, hvilket kan påvirke sundheden negativt.

Nogle undersøgelser har også påvist, at antibiotikabehandling kan øge risikoen for andre sundhedsproblemer, såsom fedme, diabetes og allergier.

Rent spekulativt kan man forestille sig, at et højt kødindtag kan være forbundet med et højt indtag af antibiotika, hvilket kan have en katastrofal effekt på personer, der forsøger at forbedre deres tarmmikrobiom.

Antiobiotikabrug i dansk landbrug

I Danmark bliver den overvældende del af antibiotika brugt i svineproduktionen. Ifølge VetStat, som er EU’s svar på USA’s overvågningsprogram for antibiotikabrug, udgør antibiotikabrugen i svineproduktionen hele 89,5%.

Til sammenligning udgør antibiotikabrug i kvægproduktionen 7,9%, i fjerkræproduktionen 0,45% og en absolut minimal mængde i gede-, får- og akvakulturproduktionen.

Er det antibiotika i Øko-mærket kød?

Selvom antibiotikaforbruget er betydeligt lavere i økologisk kød, og kun 6,2% af antibiotikaen i svineproduktionen kommer fra det økologiske landbrug, bruges der stadig store mængder antibiotika i denne fødevarekategori.

Administreringen af antibiotika sker i samarbejde med en dyrlæge, hvilket er med til at undgå forkert administration og dermed overforbrug.

Øko-mærket er derfor ikke en garanti for, at du ikke indtager antibiotika i dit kød.

Hvor meget antibiotika bruges i dansk landbrug sammenlignet med andre lande?

Danmark har noget at fejre, da vi i EUs medlemslande er en af de nationer, der benytter absolut mindst antibiotika.

Forbedring i hygiejne, forbud mod præventivt brug og et øget fokus på lovgivningen på området har fået os ned på et bundniveau.

Et godt eksempel er tysk kød, der ofte findes i danske supermarkeder. Tysklands forbrug er i dag 50% større end det danske forbrug, hvilket er en klar grund til bekymring og en god grund til at vælge tysk kød fra, når du handler i supermarkedet.

Antibiotikabrug udenfor EU

Ifølge data fra European Medicines Agency er det samlede antibiotikaforbrug i europæisk landbrug faldet i de seneste år og var i 2019 på 116,4 mg pr. kg biomasse.

Til sammenligning var det samlede antibiotikaforbrug i amerikansk landbrug i 2017 på 226,7 mg pr. kg biomasse ifølge data fra FDA.

I Sydamerika varierer antibiotikaforbruget i landbrugene fra land til land, men der er rapporter om høje niveauer af antibiotikabrug i nogle lande, herunder Brasilien og Argentina.

Det vil sige, at en af ulemperne ved kød fra både USA og Sydamerika er det langt højere antibiotikaforbrug.

Det er ikke kun dig der bliver skadet af antibiotikabrug

Et af de andre store problemer ved antibiotika i landbruget er, at overforbrug og forkert brug kan føre til spredning af antibiotikaresistente bakterier.

Disse bakterier har næsten ingen eller ingen mulighed for behandling og kan spredes til forbrugere.

Ultimativt kan det have katastrofale konsekvenser, ikke blot for folkesundheden, men også for landbrugsindustrien, der vil få sværere ved at producere på sigt.

Konklusion

Hvis du spiser en kødbaseret diæt eller har et generelt højt indtag af kød og samtidig fokuserer på dit tarmmikrobiom, bør du genoverveje især konventionelt opdrættet svinekød.

Hvis du samtidig indtager 2-3-4-5 gange mængden af kød i forhold til den gennemsnitlige danske forbruger, kan du være sikker på, at dit indtag overstiger de grænseværdier, som vurderes acceptable i regeringens og fødevarevidenskabens optik.

At vælge dansk kød giver derfor mening, men alligevel ikke, da grænseværdierne stadig er store nok til at påvirke dit helbred.

Det hensigtsmæssige alternativ i forhold til dit mikrobiom er at reducere indtaget af svinekød til fordel for kvæg, lam, ged, fisk, kylling og især vildt.

Det er værd at overveje at skaffe ens okse og svinekød fra nogle af de landmænd der opdrætter udelukkende uden antibiotika.

Find nogle af dem her

Videnskabelige artikler om antibiotikas påvirkning på kroppen

Et lille udvalg af de videnskabelig artikler brugt i artiklen: