Hæver en kulhydrattung diæt din chance for hjerte-kar-sygdom?

Studiet har til formål at undersøge den langsigtede sammenhæng mellem kulhydratindtag og hjerte-kar-sygdomme (CVD) blandt voksne koreanske borgere i to samfunds-baserede kohorte-studier.

Metode

Der blev inkluderet 9608 og 164.088 deltagere fra de koreanske studier “Korean Association Resource” og “Health Examinee” i analysen.

Kulhydratindtag blev estimeret ved hjælp af et valideret semi-kvantitativt spørgeskema om kostvaner.

Andelen af den samlede energi fra kulhydrater (P_CARB) blev beregnet, og deltagerne blev opdelt i kvartiler baseret på deres P_CARB-værdier efter køn.

Tilfælde af hjerte-kar-sygdom, herunder hjerteproppe, koronararteriesygdom og slagtilfælde, blev identificeret gennem selvrapporterede spørgeskemaer.

Resultater

Resultaterne viste, at der er en signifikant sammenhæng mellem kulhydratindtag og risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Når kulhydratindtaget udgjorde en større andel af den samlede energi, steg risikoen for hjerte-kar-sygdom gradvist.

Deltagerne i den højeste kvartil af kulhydratindtag havde en 48% højere risiko for hjerte-kar-sygdom sammenlignet med dem i den laveste kvartil.

Resultaterne understøttede også en lineær sammenhæng mellem kulhydratindtag og hjerte-kar-sygdom-risiko i begge studier, hvilket indikerer, at jo mere kulhydrater man spiser, desto større er risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Konklusion

Studiets resultater antyder, at en kost med højt kulhydratindhold i forhold til den totale energiindtagelse kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdom blandt voksne, hvilket understreger vigtigheden af en afbalanceret fordeling af makronæringsstoffer.

Dog er der behov for mere forskning for at vurdere kilderne og kvaliteten af kulhydrater i forhold til risikoen for hjertesygdom i denne befolkning.

Det fulde studie kan findes her

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(23)00194-2/fulltext