PFAS-stoffer i vand, mad, køkkenudstyr og airfryers

Slår din airfryer og dit oksekød dig langsomt ihjel? Lær om PFAS-stoffer

Lige nu kæmper en række europæiske lande for at gennemtrumfe et forbud imod 12.000 PFAS-stoffer. Men hvad er PFAS-stoffer, hvor findes de, og hvorfor bør du bekymre dig om dem?

Introduktion

Per- og polyfluorerede alkylstoffer, også kendt som PFAS-stoffer eller blot fluorstoffer, er det, vi kender som non-stick coating eller Teflon.

Disse stoffer anvendes også i brandbekæmpelse og en lang række andre produkter, som vi bruger i vores hverdag.

Det, der er fælles for disse stoffer, er deres langvarige holdbarhed i naturen (og i kroppen) samt deres sundhedsskadelige virkninger.

PFAS-stoffer er nemlig både hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og kan ødelægge immunforsvaret. Det er lige så alvorligt, som det lyder.

PFAS-stoffer findes overalt

Uvidende har vi i årtier spredt disse stoffer ud i naturen, især ved brug af brandslukningsskum.

Områder, hvor der tidligere har været brandstationer, har jævnligt udført brandslukningsøvelser udendørs, hvilket har ført til kontamineret jord, overfladevand og grundvand.

Vandet fra disse områder er efterfølgende blevet brugt til at irrigere marker og som drikkevand til slagtedyr.

Og hvis det ikke var slemt nok, har vi også valgt at introducere dem til vores kroppe på andre måder. PFAS-stoffer udgør nemlig majoriteten af belægningerne, som pander og ovne har.

Især i non-stick pander og airfryers er der stor risiko for at finde disse giftige stoffer.

Sundhedsrisici ved indtag af PFAS-stoffer

PFAS-stoffer kommer med en række forbundne sundhedsrisici. Her er en liste over de bedst dokumenterede:

 • Forstyrrelse af hormonsystemet: PFAS-stoffer kan påvirke kroppens hormonsystem, herunder produktionen af kønshormoner som østrogen og testosteron.
 • Skader på immunsystemet: PFAS-stoffer kan hæmme immunsystemets funktion og gøre kroppen mere modtagelig over for infektioner og sygdomme.
 • Øget risiko for kræft: Nogle undersøgelser har fundet en sammenhæng mellem høje niveauer af PFAS-stoffer og øget risiko for visse kræftformer, såsom nyrekræft og testikelkræft.
 • Nedsat frugtbarhed: PFAS-stoffer kan påvirke både mandlig og kvindelig fertilitet og øge risikoen for tidlig fødsel og spontan abort.

Hvor findes PFAS-stoffer i dit køkken?

 • Airfryers
 • Non-stick pander
 • Stegeplader
 • Grillriste
 • Bageforme

Disse produkter vil ofte være behandlet med de skadelige stoffer, hvis de har en non-stick overflade.

Hvordan kan man identificere PFAS-kontamineret køkkengrej?

På nuværende tidspunkt er der ikke nogen sikker måde at sikre sig angående PFAS-stoffer.

Der findes mange lister på nettet over produkter, der helt sikkert indeholder stofferne, men mange produkter mangler eller undlader information om tilstedeværelsen.

Arbejdet med at undgå flourstoffer i køkkengrej ligger derfor på én selv, og det er sikrest at undgå produkter, der ikke oplyser om indholdet.

Selvom et produkt beskriver sig selv som PFAS-frit, kan det ikke bruges som en garanti, da en række flourstoffer som PTFE ikke falder under kategorien PFAS-stoffer, men stadig bærer den samme sundhedsrisiko.

Sådan her reducerer du dit indtag af PFAS-stoffer fra køkkengrej

Når det kommer til pander og gryder er der heldigvis en række sikre alternativer, som vi kan anbefale:

 • Rustfri-stål pander og gryder
 • Støbejernspander og gryder
 • Ubehandlet keramik
 • Glas

Da jeg forsøgte at lave research og komme med anbefalinger til airfryers til denne artikel, måtte jeg konkludere, at en sikker airfryer ikke findes. Øv.

Læs artiklen ‘De mange grunde til at skifte til en jernpande‘ for mere information

PFAS-kontaminering i maden

Som tidligere nævnt har PFAS en utroligt lang levetid både i naturen og i kroppen. Dyr, der græsser eller drikker fra kontaminerede områder, vil opbygge et stort lager af stofferne ved konstant eksponering.

Foderet, som dyret modtager, kan også være kontamineret, så selv dyr, der ikke græsser eller modtager lokalt kontamineret mad, kan ende med at opbygge stofferne.

Især i leveren og fedtet på dyret vil der findes fluorstoffer, hvilket er endnu et problem for storforbrugere af kød.

Her er blot et par af de skræmmehistorier, der findes i Danmark:

Nye fund af PFAS: Advarsel mod at spise kød og grøntsager fra Thyborøn og Harboøre Tange

Kenneths familie spiste PFOS-forurenet kød i 15 år: »Tankerne kværner, og folk er bange«

Hvordan kan man opdage PFAS i maden?

Ligesom med køkkenudstyr, er der desværre ingen god måde at bestemme, om ens mad er kontamineret med PFAS-stoffer eller ej.

Hvis man ønsker at sikre sig mod at indtage PFAS-stoffer med kød, er den eneste mulighed at vælge en fødevareproducent, der har offentliggjort deres testresultater.

På nuværende tidspunkt er der kun en lille håndfuld landmænd, der har valgt at offentliggøre deres testresultater.

Sådan her reducerer du dit indtag af PFAS-stoffer i din kost

Det er desværre op til den bevidste forbruger selv. En solid anbefaling er at observere Fødevarestyrelsens hjemmeside, der aktivt undersøger forholdene i dansk kødproduktion.

En god tommelfingerregel er at undgå at jævnligt indtage kød fra samme kilde, hvis man ikke er sikker på, om kødet er testet for PFAS-stoffer.

Ligeledes udgør æg, mælk, ost og andre animalske produkter fra samme kilde uden tests en stor risiko.

Der findes en lille gruppe landmænd, der har været på forkant med problemet og på deres hjemmesider har vist tests, der påviser et lavt eller ikke-eksisterende indhold af stofferne.

En del af dem kan findes her.

PFAS-kontaminering i vores vand

De danske myndigheder har en tolerance på 2 ng/L for vand, der forlader de danske vandværker. Det er en lav grænse, som er med til at reducere danskernes indtag af flourstoffer.

Danmark har altså nogle af de højeste krav til PFAS-kontaminering i befolkningens drikkevand.

Det er dog stadig inden for grænsen, der klassificeres som “alarmerende”. Der er nemlig helbredsrisici forbundet med indtag af vand mellem 2 og 20 ng/L.

Sådan her reducerer du dit indtag af PFAS-stoffer fra dit vand

Når det kommer til PFAS-kontaminering i vores vand, er der derimod gode bud på, hvordan det kan undgås og faktisk helt elimineres.

Vandfiltre, der benytter omvendt osmose eller endda blot aktivt kul i den rigtige konfiguration, kan reducere flourstoffer med op til 99,9% effektivitet.

Vi går her efter anbefalinger fra internettet, men kan konkludere, at to europæisk forhandlede brands er anbefalet. Vi anbefaler, at du laver din egen research for at være sikker.

Berkey EU

Clearly of Sweden

Og hvad var det med airfryers?

Desværre; efter at have gennemgået en række tests foretaget, er der på nuværende tidspunkt ingen airfryers vi kan anbefale.

De få der har valgt ikke at benytte flourstoffer har valgt andre giftige alternativer som aluminium, diverse plastarter eller har valgt at undlade specifik information om hvad deres belægninger indeholder.

Det positive er at flourstoffer bliver mere eller mindre forbudte, hvis at det står til et lovende EU lovforslag, og en række producenter har allerede taget det på sig at udvikle og fremstille lovlige produkter, ahead of time.

Det vil sige at der nok snart sker en positiv udvikling i disse produkter, og vi vil holde øje med udviklingen.

Lovgivning om PFAS i køkkenudstyr og fødevarekontaktmaterialer

Der findes på nuværende tidspunkt ingen dansk lovgivning omkring flourstoffer i køkkenudstyr eller fødevarekontaktmaterialer.

Der findes dog et EU-direktiv fra 2019, der sætter grænseværdier for mængden af flourstoffer, der må tilsættes produkter i kontakt med fødevarer, og som er blevet opdateret adskillige gange siden.

Direktivet forbyder en række flourstoffer, og forordningen fastsætter en grænseværdi på 0,05 mg/kg.

Det nye lovforslag

Forslaget blev udarbejdet af myndighederne i Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige for at reducere PFAS-emissioner og gøre produkter og processer sikrere for mennesker.

Forslaget vil blive evalueret af ECHA’s videnskabelige komitéer i forhold til risici for mennesker og miljø og påvirkninger på samfundet.

ECHA’s videnskabelige komitéer vil mødes i marts 2023 for at vurdere forslaget, og en 6-måneders høring vil starte den 22. marts 2023.

Der er derfor en lang udsigt til at få et generelt forbud imod disse skadelige stoffer, og forbrugere bør være meget bevidste indtil.

Konklusion

PFAS-stoffer udgør en reel fare for vores sundhed.

Regeringen forsøger at reducere borgeres indtag ved forskellige tiltag.

Desværre er disse tiltag kun nok til at reducere indtaget til bunden af de alarmerende niveauer, og det er kun per risikogruppe.

Derfor kan en ubevidst borger stadig indtage langt over de alarmerende niveauer.

For at reducere ens indtag af PFAS-stoffer kan der tages en række tiltag, såsom at skifte køkkenudstyr, vælge kød fra landbrug, der er testet negativ, og benytte forskellige vandrensningsmetoder.

Vigtige links til viden om flourstoffer

Oversigt over PFAS-grænseværdier

Bliv klogere på PFAS-forurening

PFAS – Sundhedsstyrelsen

PFAS-forurening i grundvandet er værre end hidtil troet

Fakta om fluorstoffer (PFAS)

Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

Forbrugerrådet Tænk