2021 Harvard studiet på Carnivore diæten

Tilbage i 2021 foretog en gruppe fra Harvard en undersøgelse af 2029 voksne der havde spist en carnivore diæt i en længere periode. Undersøgelsen havde til formål at samle data om folks selvreporterede oplevelse med diæten.

Introduktion til studiet

For at komme dybere ned i de påstande der er tilknyttet en diet udelukkende af kød, foretog forskerne en spørgeskemaundersøgelse på 2029 voksne der havde minimum havde 6 måneders historik med diæten.

Studie beskriver deres baggrund for undersøgelsen således:

The “carnivore diet,” based on animal foods and excluding most or all plant foods, has attracted recent popular attention. However, little is known about the health effects and tolerability of this diet, and concerns for nutrient deficiencies and cardiovascular disease risk have been raised.

Behavioral Characteristics and Self-Reported Health Status among 2029 Adults Consuming a “Carnivore Diet”

Dataen blev indsamlet ved at udsende spørgeskemaer til de deltagende. Deltagerne blev fundet via forskellige online-samfund, hvor at kosten er et hovedfokus.

Flere af dem er velkendte grupper som “World Carnivore Tribe” på Facebook, og “r/zerocarb” på Reddit.

Der blev indhentet data på disse parametre:

1) nuværende indtagelsesfrekvens af hovedfødevaregrupper og relevante fødevarer, samt madlavning og relaterede overvejelser;

2) kroniske sygdomme, medicinforbrug, antropometriske målinger og laboratoriedata, opfattet helbred og trivsel samt opfattede symptomer på næringsstofmangler eller andre uønskede effekter – både nuværende og før starten af kostplanen;

3) tilfredshed med kosten og social støtte; og

4) sociodemografiske data

Metode

Deltagerne selvreporterede via digitale spørgeskemaer på en række spørgsmål om kost, sociale og sundhedsrelaterede spørgsmål. Resultaterne blev efter digital verificering af identitet anonymiseret og undersøgte.

Kostvaner

Et spændende datasat der kan tages ud af studiet er det selvreporterede spisemønster af deltagerne.

Som man kan se i datasættet herover var majoriteten på en strikts carnivore diæt, primært bestående af oksekød, æg og organkød.

Meget få deltagere spiste frugt eller nødder dagligt, med lidt flere der indtog disse fødevarer på en månedlig basis.


Kan du heller ikke lide lever?
Du er ikke den eneste.

Svenske Nordic Kings har løsningen – et udelukkende græsfodret organtilskud fra fritgående svensk kvæg.

100% frit for antibiotika, pesticider og hormoner.
Find det her – og støt samtidig Carnivore Danmark❤️


Konklusioner af studiet

Studiet konkluderede en generel forbedring på faktorerne; ønsket vægttab, ønsket vægtforøgelse, behandling af kroniske lidelser, forbedre humør og velvære og forbedret mental tilstand.

Resultaterne af ovenstående figur passer på den gængse selvrapportering der findes blandt tilhængere af diæten; en general helbredsforbedring på kroniske lidelser og en reducering i medicinindtag.

Over halvdelen af de diabetiske patienter stoppede fuldstændig brug af medicin til håndtering af den tilstedeværende sygdom, og kun 3% oplevede ingen forbedring.

Deltagerne rapporterede også både en forbedring på vægttab og vægtforøgelse, lipidprofil, kardiovaskulær sundhed, m.m.

Den overstående figur kiggede på deltagernes helbred og velvære, og også her er konklusionen at diæten havde haft en generel sundhedsforbedring, og kun i meget sjældne tilfælde en forværring.

Især på punktet om “overall health” ses der en overvældende selvrapportering om en oplevelse af helbredsforbedringer.

Der er så meget yderligere data at hive ud af studiet, og det er interessant at dykke nede i de specifikke kostvaner af gruppen.

Kritik

Spørgeskemaundersøgelser er generelt set en ringe metode til at opsamle data.

Adspurgte personen blev kun verificeret identitetsmæssigt, men der blev ikke omsamlet data til påvisning af fx. reducering af medicinbrug, forbedring af sundhedsprofiler eller andet data der kunne være interessante i forsøget på at komme med endelige konklusioner.

Forsøgsgruppen bestod også af medlemmer fra etablerede grupper der generelt set er fortalere for kostens helbredseffekt.

Konklusion

Studiet giver et overfladisk, men stadig interessant indblik i gruppens oplevelse på en diæt bestående næsten udelukkende af kød.

Studiets resultater stemmer overens med konsensus blandt tilhængere af diæten, og giver god årsag til yderligere forskning i påstandene.

Læs hele studiet selv her: Behavioral Characteristics and Self-Reported Health Status among 2029 Adults Consuming a “Carnivore Diet”